Vesti dana
Sledeći sastanak se održava u petak 07.10.2016. u Beogradu u Crossoveru/Macoli u zgradi Zadužbine Univerziteta u Beogradu, Andrićev venac 12 u 18h, tema SWIFT 3.0
Glavni meni
Home
Vesti
Blog
Linkovi
Kontakt
Pretraga
FAQ's
Forum
Peachpit Press
O'Reilly 125x125
Prijavljivanje
Korisničko ime

Lozinka

Zapamti me
Zaboravili ste lozinku?
Još niste član? Učlanite se ovde
appleug
Macserbia.org Forum  


Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Date: 2013/04/24 06:48 By: mitar Status: User  
 
Mac mini

Posts: 3
graphgraph
Probao Parallels, VMWare i VirtualBox sa Win XP, Ubuntu, Fedora...

Svakodnevno koristio VMWare sa Fedora godinu dana, samo nemoj nikada da probaš da suspenduješ mašinu i sve radi ok (Fedora ima malo problema sa deljenjem fajlova, ali se nisam ljudski ni potrudio da namestim).

VMWare sa WinXp radi ko zmaj, bolja integracija nego sa Fedora.

VirtualBox nikada nije uspeo da proradi na mom kompu.

Parallel je radio mnogo sporije od VMware...

Mašina je MacBook Air 11, sa VMWare stvarno nema frke čak kad oba OS nagazim

| | The administrator has disabled public write access.


      Topics Author Date
  means this topic is sticky. thread link
Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2010/12/06 04:38
    thread link
thread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
RingeRaja 2010/12/06 04:59
    thread link
thread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
DS_Store 2010/12/06 05:09
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
drNele 2010/12/06 05:51
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2010/12/06 07:58
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2010/12/06 11:08
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Dachaz 2010/12/06 08:08
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Dachaz 2010/12/06 08:16
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2010/12/06 08:47
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
drNele 2010/12/06 09:22
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Dachaz 2010/12/06 09:55
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2010/12/06 10:47
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2010/12/06 11:01
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
DS_Store 2010/12/07 02:25
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Dachaz 2010/12/07 05:38
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
DS_Store 2010/12/08 08:53
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2010/12/08 09:02
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
drNele 2010/12/08 10:41
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
DS_Store 2010/12/08 11:19
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Shiki 2010/12/10 02:57
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2010/12/07 07:26
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2010/12/07 07:39
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
cocoa 2010/12/08 00:13
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
castor 2010/12/08 02:29
    thread link
thread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2010/12/06 10:58
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2010/12/06 11:07
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2010/12/06 11:15
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2010/12/06 11:23
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2010/12/06 11:29
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2010/12/06 12:06
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
cocoa 2010/12/06 13:24
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2010/12/06 13:42
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2010/12/07 00:39
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2010/12/07 01:07
    thread link
thread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2011/09/18 00:54
    thread link
thread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dmajkic 2011/09/18 02:45
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2011/09/18 23:38
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dmajkic 2011/09/19 01:54
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
fl45h 2011/09/19 03:45
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dmajkic 2011/09/19 04:59
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
fl45h 2011/09/19 05:03
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2011/09/19 05:15
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dmajkic 2011/09/19 17:31
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2011/09/19 05:12
    thread link
thread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2011/09/19 15:13
    thread link
thread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2011/09/23 09:22
    thread link
thread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
bartul 2011/12/09 08:32
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2011/12/13 23:48
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
MacBee 2012/01/25 14:45
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Darko Selaković 2012/01/25 17:20
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Darko Selaković 2012/01/25 17:24
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2012/01/25 23:37
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Darko Selaković 2012/01/26 22:13
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2012/01/26 22:57
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
RingeRaja 2012/01/27 09:12
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
MacBee 2012/01/28 11:58
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
cika_kosta 2012/01/28 12:25
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Dachaz 2012/01/28 15:30
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
castor 2012/01/30 03:18
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
MacBee 2012/01/31 13:14
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2012/02/01 00:38
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
castor 2012/02/01 09:01
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Takkyy 2012/02/03 07:01
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
castor 2012/02/06 01:33
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Takkyy 2012/02/06 06:56
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
MacBee 2012/02/06 12:02
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
cika_kosta 2012/02/06 12:17
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
MacBee 2012/02/07 09:06
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
cika_kosta 2012/02/07 09:34
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
MacBee 2012/02/07 10:04
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
cika_kosta 2012/02/07 10:15
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
MacBee 2012/02/09 05:55
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
milke 2012/02/17 07:14
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
milke 2012/02/17 07:28
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
dusanx 2012/02/17 07:56
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
misko 2012/02/17 09:03
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
Sector 2012/02/21 04:07
    thread link
thread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
madamov 2013/04/24 01:35
    thread link
thread linkthread linkthread link Re:Parallels vs VMWare vs VirtualBox vs ostali
mitar 2013/04/24 06:48

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.