Automator action otvara link iz maila u Firef
Posted: 03 March 2014 01:07 PM
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7582
Joined  2005-04-28

Ovo mi je maločas trebalo, pa da podelim kako se pravi opcija u kontekstualnom meniju unutar Maila. Elem, moj podrazumevani browser je Safari, ali Web aplikacija koju koristim u svakodnevnom poslu najbolje radi sa Firefoxom, tako da mi je potrebna načn da jednim klikom otvorim link iz poruke u Mailu u Firefoxu umesto u Safariju, bez da podesim da mi je Firefox default browser.

Za početak pokrenete Automator i u njemu izabarete New->Service. Sa leve strane se izabere ‘Utilities’ iz spiska predefinisanih akcija, pa onda ‘Run Apple Script’. Sa desne strane, gore namestiti kao na ovoj slici da se servis vidi samo u Mailu i da je ulaz koji će da primi objekat koji je URL, a ne tekst:

[img size=600][url=https://dl.dropboxusercontent.com/u/13597077/macserbiaforum/razno/openurlinfirefoxautomator.png]https://dl.dropboxusercontent.com/u/13597077/macserbiaforum/razno/openurlinfirefoxautomator.png[/img][/url]

U polju za AppleScript unesit samo ove dve linije (ostalo popuni sam Automator) tamo gde treba da ubacite svoj kod:

[code:1]tell application ‘Firefox’

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile