Mala škola SQL-a
Posted: 18 February 2016 17:19
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7557
Joined  2005-04-28

Sajt poznat po raznim savetima za OS X Server i Xsan je pre nekog vremena započeo seriju kratkih tekstova za početnike u SQL jeziku, toplo preporučujem.

http://krypted.com/category/sql/

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile
 
‹‹ Instalacija MySQL u 10.9      Airtable ››