Danas Xojo, nekad RealBasic
Posted: 18 February 2016 17:27
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7559
Joined  2005-04-28

Ako ste se zapitali šta se dešava sa RealBasicom, ne brinite, vrlo je živ, samo što se već nekoliko godina zove Xojo:

http://www.xojo.com

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile