Čarobna Mandala Bojanka
Posted: 09 February 2017 18:21
Sr. Member
RankRankRankRank
Total Posts:  101
Joined  2013-09-20

Stvaranje vlastite mandale ima lekoviti učnak, ali mnogi od nas nisu spremni za taj izazov. To je razlog zašto postoji mnogo mandala bojanki za odrasle. Bojenje za odrasle je opšte poznato po svojim umirujućim moćima, a mandala slike za bojenje su opuštajuće onoliko koliko detaljne bojanke za odrasle mogu biti.

App Store link: https://itunes.apple.com/us/app/magic-mandalas-detailed-coloring/id1202856050?ls=1&mt=8

Profile