Bojanke za decu - Mačka koja priča Ema
Posted: 29 January 2018 19:09
Sr. Member
RankRankRankRank
Total Posts:  101
Joined  2013-09-20

Mačka koja priča Ema je dobila svoju sopstvenu bojanku za decu. Po??to deca obo??avaju da se igraju sa Emom, dobra je ideja da razvijaju kreativnost i ma??tu uz lika kog vole i koji im je poznat u pozitivnom smislu. Bojanka NIJE za odrasle, mada znam neke koji su se zarazili Android verzijom. 😊

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/emma-the-cat-coloring-pages/id1272582615?ls=1&mt=8

Profile