Fruit Crush Land: Match 3 Game
Posted: 12 April 2018 19:01
Sr. Member
RankRankRankRank
Total Posts:  101
Joined  2013-09-20

Budi pravi heroj sage! Igraj Spoji Voće: Saga Igrice i otarasi se voc??nih čudovi??ta kako bi isporučio sok i d??em sa svoje farme na vreme! Ova voc??na manija je nova igra spoji tri u nizu i tako je lako igrati je, ali je izazov savladati je.

App Store link: https://itunes.apple.com/us/app/fruit-crush-land-match-3-game/id1356568945?ls=1&mt=8

Profile