Ema Baštovanka: Igre Sađenja Cveća
Posted: 13 August 2018 21:42
Sr. Member
RankRankRankRank
Total Posts:  101
Joined  2013-09-20

Ema Baštovanka: Igre Sa?enja Cve?a je primarno igrica za devoj?ice i de?ake, ali je dokumentovano da se i odrasli zaraze ovom novom igricom sa?enja cve?a. Ema je i virtuelni ljubimac koji zahteva pažnju i negu, pa sa njom nikad nije dosadno. Ve? je dosta popularna, pa vredi probati.

Apple App Store Link: https://itunes.apple.com/us/app/emma-the-gardener-virtual-pet/id1422608684?ls=1&mt=8

Profile