Responsive dizajn
Posted: 25 January 2020 12:22
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7579
Joined  2005-04-28

Ako otvorite glavnu stranu sajta sa mobilnog telefona, videćete da je sajt tome prilagođen. Nisam ni znao, već sam se spremao da se u dogledno vreme bakćem s time. 😁

Forum, nažalost nije.

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile