Konverter u Logicov format za labele
Posted: 08 February 2020 11:51 AM
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7582
Joined  2005-04-28

Postoji li alat ili programče koje će iz tab delimited teksta napraviti XML koji bi Logic prepoznao?

Koristim besplatni Audacity za montažu Alekovog i mog podkasta Infinitum i manje-više ručno unosim podatke o poglavljima direktno u Forecast koji ume da uveze Logicov format, ali ne i tab delimited koji Audacity koristi.

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile