EE update
Posted: 06 May 2020 20:17
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7579
Joined  2005-04-28

Expression Engine ima one-click update, što je super. Loše je što pregazi sve izmene koje sam napravio kod sređivanja formata i još nekih sitnica. Tako da ću morati da podignem ovo čudo na GitHub ili tako nešto pa da vraćam izmenjene fajlove iz bekapa.

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile