Aktiviranje merenja procenta kiseonika u krvi
Posted: 22 November 2020 17:35
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7579
Joined  2005-04-28

Može li ovo da se aktivira u Srbiji ili kao EKG mora u nekoj zemlji u kojoj je to podržano?

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile
 
‹‹ EKG