PostgreSQL
Posted: 28 March 2006 11:30
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7557
Joined  2005-04-28

Ima li neko iskustva sa instalacijom istog na Mac OS X? Ako ima, na šta bi trebalo da obratim pažnju?

Post edited by: madamov, at: 2006/03/28 11:31

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile
 
‹‹ FileMaker 7      Filemaker Pro 9 ››