iPod-to-Mac
Posted: 08 July 2005 02:44 AM
Sr. Member
RankRankRankRank
Total Posts:  443
Joined  2005-06-06

Dali ima neki program za preuzimanje muzike sa iPoda, a da vidi pesme po nazivu, imenu izvodjaca i sl. a ne kao npr QRST.m4u

Post edited by: Pedja, at: 2005/07/08 03:04

Profile