Aplikacija za publikovanje na Web, u PDF
Posted: 17 September 2012 08:54
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7571
Joined  2005-04-28

Već znate da neke od vas ‘gušim’ sa obukom za 4D. Odavno sam izašao iz DTP voda, a rekao bih da moje pitanje ima veze sa tim, pre nego sa Mac aplikacije.

Da ne bi radili i najsitnije detalje na časovima, već da bi se okrenuli radu na primerima i tako prolazili i kroz složeno ‘gradivo’ kakav je 4D, podigao sam forum u phpBB-u kao najbrži i najlakši načn za komunikaciju sa polaznicima obuke sa idejom da u pojedinoj temi foruma pređem određeni deo 4D-a ili komandu, a onda da polaznici postavljaju pitanja i da kroz odgovore na njih polako načnjem razradu teme o kojoj je reč. Sada kada sam ‘nagurao’ već preko sto poruka vidim da je to OK, ali shvatam da to već otkucano želeo da u jednom trenutku imam u obliku ePub, PDF-a ili možda jednog dana u i obliku knjige.

Razmišljao sam o WordPressu, vidim da on ima kategorije, kako iz njega izbaciti kasnije PDF ili ePub? Gledao sam malo iBooks Author, deluje mi OK, ali tu nema opcije interaktivnosti.

Post edited by: madamov, at: 2012/09/17 08:56

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile