Premeštanje ikona
Posted: 07 June 2013 10:14
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  7573
Joined  2005-04-28

Pročtah ovo juče na nekom forumu ili blogu: ikone, soim onih iz prvog reda, se mogu premeštati slično kao na iPadu ili iPhoneu.

-kada ste na home ekranu, pritisne se duže dugme Select (ono veliko okruglo) na željenoj ikoni
- strelicama se pomera ikona na mesto na koje se želi postaviti
- još jedan pritisak na dugme ‘Select’ završava operaciju

 Signature 

ACSP 10.10 - ACSP 10.9 - ACA 10.8 Mac Management - ACSP 10.8 -  ACSP 10.7 - ACSA 10.6

Profile
 
Posted: 07 June 2013 23:16   [ # 1 ]
Sr. Member
Avatar
RankRankRankRank
Total Posts:  1362
Joined  2008-06-03

ta opcija moze od iOS 6….na 5 ne radi….
http://imho.nu/iMHo/re-order-icons/

 Signature 

MacBook Unibody 7.1
MacPro 2x2.66 Ghz Dual Core Intel Xeon..
i par Android igracki…...

Profile